Nemačka agencija za zapošljavanje

Da li želite da pronađete posao u Nemačkoj i da se trajno tamo preselite? Ili ste već dobili ponudu za posao i potrebna Vam je pomoć pri nostrifikaciji diplome i dobijanju radne vize?

MINT Talents će Vam pomoći da dođete do željenog posla i da savladate sve administrativne izazove na putu do Nemačke. Naše usluge su podjednako namenjene kandidatima sa akademskim obrazovanjem, stručnom spremom i bez formalnih kvalifikacija. 

MINT Talents - nemačka agencija za zapošljavanje

Nemačka traži stručne kadrove i pomoćne radnike

U mnogim granama nemačke privrede već dugi niz godina postoji veliki manjak radne snage. Potražnja je najveća u zdravstvu, građevinarstvu, logistici, ugostiteljstvu, obrazovanju, inženjerstvu i IT-u. U martu 2022. godine bilo je upražnjeno preko 550.000 radnih mesta širom Nemačke.

Zbog odlaska velikog broja zaposlenih u penziju i nedostatka mladih koji bi mogli da popune upražnjena radna mesta, Nemačkoj će po proceni Saveznog zavoda za zapošljavanje do kraja ove decenije trebati godišnje 400.000 novih radnika iz inostranstva.

Državljanima zemalja zapadnog Balkana je omogućeno useljavanje i zapošljavanje u Nemačkoj po više osnova: od pomoćnih radnika bez formalnih kvalifikacija do visokokvalifikovanih stručnjaka sa akademskim obrazovanjem. 

Pored svih mogućnosti useljavanja koje Nemačka pruža kvalifikovanim kadrovima iz zemalja van Evropske Unije, ljudi iz našeg regiona mogu da se zaposle u Nemačkoj i bez diplome ili stručne spreme po tzv. „regulativi za zapadni Balkan.

Naše usluge

Pronalaženje posla u Nemačkoj

Za razliku od drugih agencija koje rade za jednog ili samo nekoliko nemačkih poslodavaca i regrutuju kadrove u njihovo ime i po njihovim zahtevima, mi radimo za Vas! To znači da prvenstveno brinemo o Vašim interesima i ciljano pronalazimo pozicije i poslodavce koji Vama odgovaraju.

Ovim pristupom Vam omogućavamo da pronađete posao u Nemačkoj iako ne radite u nekoj od najdeficitarnijh struka na koje je usmerena većina nemačkih agencija koje regrutuju ljude sa naših prostora. 

Saradnja sa nama je jednostavna, transparentna i sigurna – unapred dogovoreni honorar plaćate samo ako Vam pronađemo posao i tek nakon što ste dobili vizu i počeli da radite u Nemačkoj.

Kome nudimo ovu uslugu?

Kandidatima sa završenom stručnom spremom i iskustvom u struci od najmanje 2 godine.

Kandidatima bez formalnih kvalifikacija sa najmanje 2 godine iskustva u

  • ugostiteljstvu,
  • građevinarstvu,
  • transportu ili logistici.

Kandidatima sa akademskim obrazovanjem nudimo drugi vid podrške pri traženju posla: imigraciono i karijerno savetovanje.

Šta obuhvala ova usluga?

Kako će izgledati naša saradnja?

Pojedinačne usluge:
Nostrifikacija diplome i dobijanje radne vize

Ako samostalno tražite posao ili već imate ponudu nemačkog poslodavca pomoći ćemo Vam da obavite sve neophodne administrativne korake na putu do Nemačke.

Naše pojedinačne usluge nudimo kandidatima svih struka, osim medicinskih: medicina, stomatologija, veterina, farmacija. 

Ukoliko Vam je potrebna nostrifikacija akademske diplome ili stručne spreme, možete nas ovlastiti da ceo proces obavimo umesto Vas. Nostrifikacija diploma za neregulisane profesije traje u proseku 2-4 meseca, dok su kod regulisanih zanimanja uslovi i procedure mnogo složeniji pa je teško dati paušalnu procenu. 

Akademske diplome su lakše uporedive sa nemačkim diplomama, pa je većina već priznata ili se priznaje u potpunosti. Diplome stručnog obrazovanja su međutim teže uporedive i zato često dolazi do delimičnog priznavanja. U tom slučaju ćemo Vama i Vašem poslodavcu pomoći da sastavite plan dokvalifikacije. 

Proces dobijanja vize ne možemo obaviti umesto Vas, ali ćemo Vam pomoći da odaberete pravu kategoriju vize i pripremite kompletan zahtev. 

MINT Talents - Nemačka agencija za zapošljavanje

MINT Talents je specijalizovana nemačka agencija za zapošljavanje kandidata sa zapadnog Balkana. Naš tim poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti ljudskih resursa, kao i na projektima ekonomske, razvojne i obrazovne saradnje između Nemačke i zemalja regiona.

Znamo šta nemački poslodavci očekuju od kandidata iz inostranstva i na koji način možete da prevaziđete izazove nemačkog tržišta rada. Govorimo nemački i Vaš jezik i podjednako smo posvećeni željama i zahtevima svih naših klijenata.

Kontaktirajte nas ako Vam je potrebno više informacija o našim uslugama.

MINT Talents - Nostrifikacija